Maak tijd voor uw nieuwe plannen dankzij payroll

De vakantieperiode is een uitgelezen moment om nieuwe plannen te maken voor uw bedrijf. Helaas blijft het vaak bij mooie plannen bedenken en wordt u na uw vakantie weer opgeslokt door de dagelijkse realiteit. Hoe mooi zou het zijn als u een deel van uw werkzaamheden uit handen kunt geven, zodat u tijd krijgt om uw nieuwe plannen uit te werken en uit te voeren. Dat kan door gebruik te maken van payroll. In deze blog leggen we uit hoe u tijd bespaart door gebruik te maken van een payrollorganisatie.

tijd voor nieuwe plannen

Kiest u voor payroll dan wordt de complete loonadministratie uitbesteed aan de payrollorganisatie. Zij fungeren als juridisch werkgever van de payrollmedewerker en verzorgen de complete loonadministratie. Voor medewerkers die u onderbrengt bij de payrollorganisatie hoeft u daardoor geen tijd meer te besteden aan:

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  De verantwoordelijkheid voor het opstellen of verlengen van arbeidsovereenkomsten, rekening houdend met aanzegtermijnen en arbeidsverleden, ligt bij de payrollorganisatie.
 • Wekelijkse verloning
  U geeft gewerkte uren door via de (online) urenregistratie aan de payrollorganisatie. Vervolgens zorgen zij voor een correcte en tijdige verwerking en uitbetaling van salarissen volgens de cao die van toepassing is.
 • Inhoudingen en werkgeverslasten
  Als juridisch werkgever is de payrollorganisatie verantwoordelijk voor de inhoudingen, het afdragen van de sociale premies, de pensioenpremie en het reserveren en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld.
 • Ziektebegeleiding
  De ziekengelduitkering, de verzuimadministratie en -begeleiding is bij payroll regulier in handen van de payrollorganisatie. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen bij de ziekmelding van de payrollmedewerker.
 • Verstrekken periodieke loonspecificatie en jaaropgave
  Payrollmedewerkers ontvangen hun periodieke loonspecificatie en jaaropgave van de payrollorganisatie. Vaak wordt deze online beschikbaar gesteld.
 • Bijhouden wijzigingen in cao en wet- en regelgeving
  De payrollorganisatie houdt de wijzigingen in de cao en wet- en regelgeving in de gaten. Dus mocht er een loonmutatie plaatsvinden of een bepaling in de wetgeving wijzigen, dan wordt u daarover door de payrollorganisatie geïnformeerd.
 • Beantwoording HR-gerelateerde vragen
  De payrollmedewerker kan bij vragen over het contract, salaris, verlof, verzuim of pensioen terecht bij de payrollorganisatie.

Heeft u tijdens uw zomervakantie ook nieuwe plannen of ideeën bedacht en wilt u de tijd nemen om ze uit te werken? Wilt u een deel van uw werkzaamheden als werkgever in handen leggen van een betrouwbare partner? Laat u dan informeren over payrolling via MF Payroll.