Payrolling is ontzorging

Payrolling is meer dan alleen het uitbesteden van de loonadministratie en het beperken van werkgeversrisico’s. Payrolling is ook ontzorging. De payrollorganisatie neemt diverse werkgeverstaken van u over. Welke dat zijn leest u in dit artikel.

Payrolling is ontzorgen

Taken omtrent verzuim
Kiest u voor payroll regulier dan draagt MF Payroll zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigen-risicodragerschap Ziektewet, zoals het zorgdragen voor de verzuimadministratie en -begeleiding, claimbeoordeling Ziektewet en re-integratie naar werk. U hoeft dus geen verzuimverzekering af te sluiten voor uw payrollmedewerkers.

Pensioenopbouw
Een payrollmedewerker die 21 jaar of ouder is en minimaal 26 weken via een MF Payroll heeft gewerkt bouwt pensioen op. De pensioenpremie wordt deel door MF Payroll en deels door de payrollmedewerker zelf betaald. U heeft dus omkijken naar de pensioenopbouw van uw payrollmedewerkers.

CAO-wijzigingen bijhouden
MF Payroll houdt de wijzigingen in cao’s nauwgezet in de gaten. Dus mocht er een loonmutatie plaatsvinden of een bepaling in de cao wijzigen, dan wordt u daarover door MF Payroll geïnformeerd. Indien het een cao-verhoging betreft zal het brutoloon en het tarief van de payrollmedewerker worden aangepast.

Beantwoording HR-gerelateerde vragen
MF Payroll is de juridisch werkgever van de payrollmedewerker en verzorgt de complete loonadministratie; van contractbeheer tot salarisverwerking. De payrollmedewerker kan bij vragen over het contract, salaris, verlof, verzuim of pensioen terecht bij MF Payroll. U kunt zich dus volledig focussen op het begeleiden en aansturen van de payrollmedewerker.

Contractbeheer
Het contractbeheer van uw payrollmedewerkers wordt verzorgd door MF Payroll. De verantwoordelijkheid voor het opstellen of verlengen van arbeidsovereenkomsten, rekening houdend met aanzegtermijnen en arbeidsverleden, ligt dus bij MF Payroll. Uiteraard wordt de duur van de arbeidsovereenkomst in overleg met u bepaald.

Wilt u graag ontzorgt worden en meer tijd over houden voor het aansturen en begeleiden voor uw medewerkers? Laat u dan informeren over payrolling via MF Payroll.