Voordelen payrolling

Payrolling via MF Payroll biedt uw organisatie vele voordelen:

» Meer flexibiliteit

Als u een medewerker zelf in loondienst neemt kunt u maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 2 jaar tijd. Via MF Payroll kunnen wij de payrollmedewerker gedurende 5,5 jaar tijdelijke contracten aanbieden voordat deze recht heeft op een vast contract.


» Minder rompslomp

Wij nemen de administratieve rompslomp van u over. Wij verzorgen de complete loonadministratie, aanmeldingen bij instanties, inhoudingen en afdrachten werkgeverslasten, contractbeheer, salarisverwerking en ziek- en hersteldmeldingen. 


» Kwaliteit en betrouwbaarheid

MF Payroll is onderdeel van de MF Groep. Een professionele, financieel solide organisatie die al 40 jaar actief is als intermediair op de Noordelijke arbeidsmarkt. Wij zijn lid van de ABU en beschikken over een NEN-certificering. Kiest u voor MF Payroll, dan kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

» Minder risico's

MF Payroll is juridisch werkgever. Wij bieden de payrollmedewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst en nemen een groot deel van de werkgeverstaken en -risico's voor onze rekening. U kunt tevens de financiële risico's bij ziekte of arbeidsonge-schiktheid laten uitsluiten.


» Meer gemak 

Via Mijn MF Payroll kunt u op ieder gewenst moment via een persoonlijke inlog eenvoudig medewerkers aanmelden, gegevens van payrollmedewerkers inzien, declaraties goedkeuren en facturen bekijken. Mijn MF Payroll is 24/7 beschikbaar voor zowel u als de payrollmedewerker.


» Goed werkgeverschap

De arbeidsvoorwaarden voor de payrollmedewerker worden gebaseerd op uw eigen cao. Er zijn dus nagenoeg geen verschillen in de arbeidsvoorwaarden met uw eigen vaste medewerkers. Daarnaast staan wij u en uw payrollmedewerker bij met vragen, deskundig advies en informatie over veranderende wetgeving.